Na een telefonisch of mailcontact wordt een eerste afspraak ingepland en zal het intake formulier vooraf opgestuurd worden om alvast zoveel mogelijk in te vullen. Dat scheelt een hoop tijd bij de eerste behandeling. Na de bespreking hiervan is observatie een belangrijk tweede startpunt: hoe ziet het lichaam eruit? Iedereen heeft een eigen uniek lichaam met unieke historie. De intake is daarom van belang om informatie over deze historie naar boven te halen. Het gebeurt zeer vaak dat in een 2e of 3e behandeling ‘opeens’ nog een aantal relevante details naar boven komen.

Intake

Na de intake en observatie volgt doorgaans een eerste basisbehandeling met enkele op de klacht toegespitste handelingen. Deze eerste behandeling is tevens een soort verkenning van het lichaam: door middel van deze eerste behandeling en palpatie kunnen er ook nog andere dingen naar voren komen die een ander licht op de klacht kunnen werpen.

Behandeling

In de dagen ná de behandeling werkt Bowen door, een proces wordt in werking gezet. In deze dagen kán het voorkomen dat er verschijnselen optreden van vermoeidheid, (lichte) hoofdpijn, of een spierpijnachtige pijn. Oude blessures kúnnen opnieuw wat gevoelig worden. Deze klachten zijn doorgaans tijdelijk en zijn een gevolg van het verbeterde functioneren van de processen in de weefsels. Work in Progress!

De behandeling vindt plaats op een comfortabele, in hoogte verstelbare behandeltafel. Behandeling kán plaatsvinden door een dunne laag stof, maar ik werk het liefst op de blote huid, omdat ik dan de reactie kan voelen en zien gebeuren.

Bij de eerste behandeling dient een behandelovereenkomst ondertekend te worden en wordt een behandelplan afgesproken.

Daarbij dient tevens kennis genomen te zijn van de algemene voorwaarden, AVG voorwaarden, tarieven en klachtafhandeling (WKGGZ), zoals die op deze website vermeld staan.

Wkkgz:
In het geval dat er mogelijk een klacht ontstaat bij de cliënt is de eerste stap uiteraard om dit meteen kenbaar te maken, zodat in goed overleg meteen verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

ML Coenen valt als CK en CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl